ПРОТОКОЛ ОТ 15-16.01.2022 РАЗМЕЩЕН НИЖЕ ПРОТОКОЛ ОТ 22-23.01.2022 РАЗМЕЩЕН НИЖЕ